100

Josefine Rejler Föreläsare

Föreläsare för

Upptäck Singaporemodellen - hur vi ger alla elever möjlighet att nå sin fulla potential i matematik!

Måndag 13:20 - 14:10 C3

Josefine Rejler är förstelärare i matematik med över 20 års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon har en magisterexamen i matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av fortbildning av lärare. Tillsammans med Pia Agardh har Josefine introducerat Singaporemodellen i Sverige. De arbetar sedan 2014 med att föreläsa och fortbilda lärare, skolledare och matematikutvecklare. Josefine Rejler och Pia Agardh har gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har som är en världsledande expert inom området. De är aktuella som författare till läromedlet ”Singma matematik” i samarbete med Natur & Kultur. Läs mer på www.singaporematte.se.