Malin Gren Landell Föreläsare

Föreläsare för

Så skapar vi skolnärvaro

Tisdag 14:25 - 15:15 C8

Malin Gren Landell är regeringens utredare på skolfrånvaro. Hon har nyligen kommit ut med en bok om att förebygga skolfrånvaro och främja närvaro.