Profilbild för Gunilla Nyström

Gunilla Nyström Föreläsare

Tandhygienist

Föreläsare för

Arbetsort

Kunsbacka, Fjärås

Studieort

Annan

Yrkesgrupp

Tandhygienist

Anställningsform

Tjänste

Examensår

1983

Personlig presentation
Kliniskt verksam på Folktandvården Fjärås och Kliniksamordnare på Folktandvården Fjärås och Folktandvården Kolla. Är engagerad i äldretandvårdsfrågor i Region Halland.