100

Eva-Karin Bergström Föreläsare

Enhetschef Hälsoodontologiska enheten
Arbetsort

Västra Götaland

Studieort

Göteborg

Examensår

1996

Personlig presentation

Tandhygienist och Odont Dr. Arbetar som enhetschef för Hälsoodontologiska enheten och Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland.