Profilbild för Eva-Karin Bergström

Eva-Karin Bergström Föreläsare

Enhetschef Hälsoodontologiska enheten
Arbetsort

Västra Götaland

Studieort

Göteborg

Examensår

1996

Personlig presentation
Tandhygienist och Odont Dr. Arbetar som enhetschef för Hälsoodontologiska enheten och Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland.