Profilbild för Susann Lindgren

Susann Lindgren Föreläsare

Tandhygienist

Föreläsare för

Arbetsort

Specialisttandvården, Hallands sjukhus Halmstad

Yrkesgrupp

Tandhygienist

Examensår

1990

Personlig presentation
Arbetar på specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad med patienter som har Parodontala/Periimplantära sjukdomar samt på sjukhustandvården.
Undervisar för sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad i tandvård/munhälsobedömningar