100

Susann Lindgren Föreläsare

Tandhygienist

Föreläsare för

Arbetsort

Specialisttandvården, Hallands sjukhus Halmstad

Yrkesgrupp

Tandhygienist

Examensår

1990

Personlig presentation

Arbetar på specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad med patienter som har Parodontala/Periimplantära sjukdomar samt på sjukhustandvården.
Undervisar för sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad i tandvård/munhälsobedömningar