Marie Harding Föreläsare

Föreläsare för

Pep Skola - ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen

Måndag 10:00 - 10:45 Östra scenen

Marie Harding är projektledare för Pep Skola och har jobbat på Generation Pep sedan starten 2016. Marie har goda erfarenheter av att driva innovativa digitala projekt från idé till värdeskapande digitala plattformar. Hon kommer senast från Ungdomar.se där hon var projekt- och partneransvarig för Sveriges största gymnasiesatsning inom hållbar utveckling, we_change.