Marika Alneng Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Källkritik, sökkritik och nätetik

Tisdag 08:40 - 09:30 C3

Marika Alneng är författare och frilansande bibliotekarie med inriktning på medie- och informationskunnighet.