Camilla Rehn FöreläsareUtställare

Stiftelsen Teskedsorden

Föreläsare för

Välkommen Barnkonventionen! Och välkommen till Barnens planet!

Måndag 12:10 - 12:40 Norra scenen

Utbildningsansvarig på Teskedsorden.