100

Per Kornhall FöreläsareUtställare

Lärarnas Riksförbund

Föreläsare för

Att återupprätta läraryrket

Måndag 12:15 - 13:05 C8

Per Kornhall är fil dr, leg gymnasielärare och f d undervisningsråd på Skolverket, nu fristående konsult och författare. Han senaste bok är "Rektor - en handbok".