100

Mikael Bruér Föreläsare

Föreläsare för

Har du källa på det? Om källkritik i undervisningen

Måndag 09:45 - 10:35 C6

Mikael Bruér är lärare i SO-ämnena på Fagrabäckskolan i Växjö kommun, en mångfacetterad skola med hög grad av sociala problem och elever från utsatta områden. Han arbetar också som högskoleadjunkt i historia vid Malmö högskola, är ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och nybliven författare till boken ”SO-ämnena i blickfånget”.