Profilbild för Eva Nevelius

Eva Nevelius Föreläsare

Informatör

Föreläsare för

Arbetsort

Uppsala

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Annat

Anställningsform

Statlig

Examensår

1986

Personlig presentation
Arbetar som informatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Har ansvarat för uppbyggnaden av ett webbstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete med våld i nära relationer i samverkan med Socialstyrelsen. Webbstöd för vården lanserades i februari 2018.