Profilbild för Åsa Witkowski

Åsa Witkowski Föreläsare

Enhetschef och verksamhetschef för NCK:s kliniska enhet

Föreläsare för

Arbetsort

Uppsala

Personlig presentation
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Den kliniska verksamheten omfattar den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen och kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Under 2018 lanseras "Webbstöd för vården" som utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen och vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld.