Profilbild för Therese Kvist

Therese Kvist Föreläsare

Specialisttandläkare, Odont. dr.
Arbetsort

Huddinge

Personlig presentation
Specialist i pedodonti och verksam vid Tandläkarhögskolan, Karolinska Institutet. Fokuserar på utbildning, klinik och forskning om våld i nära relationer och barn som far illa. Samarbetar med Barnskyddsteam/Barnahus Stockholm och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).