Profilbild för Mikael Zimmerman

Mikael Zimmerman Föreläsare

Docent

Föreläsare för

Arbetsort

Hässleholm

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Privat/Egen verksamhet

Examensår

1979

Personlig presentation
Tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik. Ordförande i Tandvårds-Strama (ett nätverk inom Strama med huvudsakligt syfte att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige).
Tidigare verksam som lärare vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Sedan år 2000 arbete i ett eget aktiebolag med kvalitet, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård, i synnerhet tandvård. Rådgivare i frågor om hygien, smittskydd, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. År 2007 delaktig i att skapa Tandvårds-Strama.