100

Anna-Carin Håkansson Föreläsare

Är kunskap svaret på jämnställdhet? Skolframgång för både pojkar och flickor
Admeo AB

Föreläsare för

Är kunskap svaret på jämställdhet? Skolframgång för både flickor och pojkar

Måndag 15:30 - 16:20 C2

Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller utbildning och kompetensutveckling av lärare samt specialpedagogiskt arbete inom kommunal och privat verksamhet samt barn- och ungdomspsykiatrin. Anna-Carin Håkansson har arbetat många gånger med processer tillsammans med sina uppdragsgivare för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till förändring. Hon har erfarenhet av att arbeta inom hela det socioekonomiska skiktet, där även mångkulturella områden ingår.

Personlig presentation

I Sverige presterar flickor generellt bättre än pojkar i skolan, oavsett om deras föräldrar själva har en högskoleutbildning eller inte. Det är också fler unga kvinnor än unga män som i dagsläget studerar vidare till högre studier i Sverige. Samtidigt visar forskningen att de kognitiva skillnaderna inom grupperna är större än mellan grupperna. Kvinnor flyttar enligt statistiken fram sina positioner, medan männen håller fast vid traditionella yrkesval, värderingar och livslösningar.

Så vad behövs för att få till en utveckling av etablerade normer? Hur kan en verksamhet skapas där traditionella könsmönster motverkas och där snarare individers olika villkor och individuella personligheter lyfts fram?
Under hösten 2017 sköljde metoo-rörelsen över stora delar av västvärlden. Vad händer med jämställdhetsarbetet nu när svallvågen har lagt sig? Är det verkligen acceptabelt att så många pojkar går ur den svenska skolan med otillfredsställande betyg? Är det verkligen acceptabelt att så många flickor blir utsatta för trakasserier och kränkningar i skolan? Det är hög tid att på riktigt börja agera för "Allas lika värde" där både flickor och pojkar är vinnare!