100

Eva Hartell Föreläsare

Föreläsare för

Komparativ bedömning

Tisdag 08:40 - 09:30 C6

Eva Hartell är filosofie doktor samt legitimerad lärare och lektor i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Hon har lång erfarenhet av undervisning och skolutveckling främst med fokus på att utveckla undervisningen i grundskolan. I dag är Eva lektor i Haninge kommun och forskare vid KTH Kungliga Tekniska högskolan med undervisningsutveckling som forskningsintresse. 2018 föreläser hon i USA, Japan, Australien, Nederländerna och Kanada.