100

Susanne Linnér FöreläsareUtställare

Lärares yrkesetik

Föreläsare för

Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Tisdag 14:00 - 14:30 Östra scenen

Susanne Linnér är utbildad lågstadielärare. Hon disputerade i pedagogik 2005 med avhandlingen "Värden och villkor: pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument" och arbetar som lektor vid Linnéuniversitetet med lärarutbildning och forskning. Susanne intresserar sig för värdefrågor, demokrati, etik och moral.