100

Samuel Engelhardt Föreläsare

Föreläsare för

Guidning på skolan, GPS - hur ett icke-dömande samtal leder till lärande

Måndag 13:20 - 14:10 C2

Samuel Engelhardt har lång erfarenhet som utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet i Göteborg. Han har varit verksam i Angered sedan 1977 med avbrott för 16 år som lärare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg. Samuel är initiativtagare till flera verksamheter, till exempel Kunskapsportalen, Guidning På Skolan, Onlineskola tillbaka till lärande, Angeredsutmaningen och Sprint Lavendel. Som nybliven pensionär arbetar han som konsult och föreläsare med skolutvecklingsfrågor.