100

Tamar Ucar Föreläsare

Tamar

Föreläsare för

Förutsättningar för lyckad studiehandledning!

Måndag 15:30 - 16:20 C6

Tamar Ucar har arbetat som modersmålslärare och studiehandledare under många år, just nu är hon kvalitetsutvecklare och biträdande rektor i Örebro kommun. Hon har skrivit boken ”Studiehandledning för flerspråkiga elever, kunskapsutveckling genom modersmålet” (Gothia Fortbildning, 2018) och har även skrivit ett kapitel i boken ”Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet” (Liber, 2017).