100

Anna Oldner Bengtsson Föreläsare

Lärare
Rudbeck

Föreläsare för

Ipads på gymnasiet, funkar det?

Tisdag 13:20 - 14:10 C6

Anna Oldner Bengtsson är svensklärare, medielärare, förstelärare, Apple Teacher, Apple Professional Learning Specialist och väldigt intresserad av hur man på bästa sätt förbereder elever för en framtid vi inte har en aning om hur den ser ut. Men en sak är säker: Den kommer att vara digital och kräva kommunikation, kreativitet och ett kritiskt förhållningssätt.