Profilbild för Martin Färnsten

Martin Färnsten Föreläsare

Huvudsekreterare

Föreläsare för

Arbetsort

Stockholm

Personlig presentation
Huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) sedan i april 2018. Ämnesråd i Socialdepartementet med utrednings- och chefserfarenhet inom bl.a. folkhälso- och hälso- och sjukvårdsområdet på statlig nivå