100

Camilla Kallenbäck Föreläsare

Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker
BeteendeByrån

Föreläsare för

"Killarna är så bråkiga, tjejerna bara tjafsar" - om fokusskifte från egenskaper till konkreta beteenden

Måndag 12:15 - 13:05 C3

Camilla Kallenbäck är leg. arbetsterapeut och beteendeanalytiker. Hon driver BeteendeByrån tillsammans med kollegan Marie Grafström, där de arbetar med handledning och utbildning för ökad livskvalitet och utveckling hos personer med funktionsvariation och/eller beteendeproblem. De verkar inom många typer av verksamheter, såsom grundskola, grundsärskola, boenden, daglig verksamhet, personlig assistans och habilitering. Camilla har lång erfarenhet av att arbeta med beteendeproblematik inom skolan, med alla åldrar och på alla nivåer. Alltifrån praktisk färdighetsträning tillsammans med elever till att handleda och utbilda pedagoger, resurspersoner och elevhälsa. Medförfattare till boken ”Från beteendeproblem till livskvalitet – handbok för beteendedetektiver” som ges ut augusti 2018.