100

Olof Gränström Föreläsare

Föreläsare för

Factfulness i skolan - en faktabaserad världsbild

Måndag 10:50 - 11:40 C8

Olof Gränström är statsvetare med en bakgrund som lärare. Behovet att förstå världen och göra den begriplig för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har arbetat som organisationsutvecklare, lärare och konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder där han bland annat arbetar med att utveckla Gapminders projekt “the ignorance project”, föreläsa och genomföra workshops samt skapa utbildningsmaterial. Olof kommer fokusera på att öka för förståelse om världen, ge ramverk berättelser och modeller som utvecklar en faktabaserad världsbild samt diskutera ett livslångt lärande som stärker ett kritiskt tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta.