100

Mikael Arevius Föreläsare

Föreläsare för

Factfulness i skolan - en faktabaserad världsbild

Måndag 10:50 - 11:40 C8

Mikael Arevius är pedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen. Mikael har arbetat i en rad uppdrag inom utbildningssektorn, med att driva skolutveckling, producera läromedel och hålla föreläsningar. Han utvecklade läromedel för Nobel Museum samt var en av medförfattarna till boken “Rädda lärare. Om rädsla som hot och möjlighet.” Fokus i hans arbete handlar om elevers och lärares lärande - ytterst om hur vi lär oss om vad som händer i vår värld. Mikael kommer att fokusera på att öka förståelsen för hur vårt tänkande och dramatiska instinkter ibland ger oss en alltför dramatisk världsbild.