Profilbild för EwaCarin Ekberg

EwaCarin Ekberg Föreläsare

Professor
Arbetsort

Malmö

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Statlig

Examensår

1981

Personlig presentation
Specialist i bettfysiologi, Arbetar på avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion, Malmö universitet. Nuvarande forskningsområde: Validering av instrument för barn och ungdomar med TMD smärta och käkfunktionsstörningar samt dess konsekvenser i livet, internetbaserad smärtskola samt preventionsprogram för ungdomar med TMD smärta,