Profilbild för Eva Bergquist

Eva Bergquist Föreläsare

leg psykolog
Arbetsort

Bildningsförvaltningen Trelleborg kommun

Yrkesgrupp

Annat

Personlig presentation
Började arbeta som psykolog inom barn- och ungdomspsykiartrin, Under 2011-2018 arbetade jag på Barn- och ungdomssmärtenheten för långvarig smärta i Lund, parallellt med specialisering inom klinisk psykologi och psykologisk behandling. Under hösten 2018 påbörjas en ny tjänst som skolpsykolog samt forskningsprojekt vid Örebro universitet för att förebygga stress- och smärtrelaterad ohälsa och sjukskrivningar.