100

Lena Bjessmo FöreläsareUtställare

Sanoma Utbildning

Föreläsare för

Språkutvecklande matematik

Måndag 14:25 - 15:15 C8

Lena Bjessmo är legitimerad lärare i matematik, kemi och biologi med erfarenhet från såväl grundskola som gymnasium. Hon har under många år undervisat elever på språkintroduktion, i nära samarbete med lärare i svenska som andra språk. För närvarande arbetar Lena som förlagsredaktör på Sanoma Utbildning med inriktning mot matematik och naturvetenskap.