100

Joanna Lundin Föreläsare

Föreläsare och författare
Skolkraft

Föreläsare för

Inkludering i praktiken

Måndag 15:30 - 16:20 C7

Joanna Lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling. Joanna är författare till boken En skola som fungerar – för alla (2017).