100

Adam Palmquist Föreläsare

Föreläsare för

Gamification för elever med NPF

Tisdag 12:15 - 13:05 C6

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare. Adam har tidigare arbetat som lärare och utvecklingsledare på Magelungen Utveckling - en skolkoncern för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Idag arbetar han som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB. Adam är ofta anlitad av skolor, högskolor och inkubatorverksamheter för sina kunskaper om motivationshöjande arbetssätt och ökat lärande för elever. Han är författare till boken Det spelifierade klassrummet (2017).