100

Inger Rålenius Föreläsare

Föreläsare för

Problem och möjligheter vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Tisdag 12:15 - 13:05 C2

Inger Rålenius är socionom och arbetar som rådgivare och sakkunnig på Dyslexiförbundet och Skrivknuten. Hon har själv dyslexi och träffar dagligen barn och vuxna med läs- och skrivsvårighet/dyslexi.