100

Åsa Wennström Föreläsare

Föreläsare för

Skapa pedagogiska skolmiljöer

Tisdag 14:25 - 15:15 C3

Åsa Wennström är grundskollärare i årskurs 1-5, utomhuspedagog och blivande trädgårdsarkitekt vid Learning Garden Design i Uppsala. Hon har jobbat 11 år i skolan har har ett stort intresse av att utforma pedagogiska skolmiljöer. Åsa har tidigare arbetat som förlagsredaktör på Bokförlaget Natur och Kultur/LT.