100

Åke Pålshammar Föreläsare

Föreläsare för

Hjärnvägen till jämställdhet och måluppfyllelse

Måndag 13:20 - 14:10 C8

Åke Pålshammar är senioruniversitetslektor vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om skolbarns hjärnaktivitet samt uthållighets- och koncentrationsförmåga. Tillsammans med Anna Nygren har han skrivit boken ”Hjärnskolan”. Åke föreläser om barns och ungas hjärna och utveckling och anlitas ofta av universitet och högskolor samt för anställda i grund- och gymnasieskolor.