100

Anders Szczepanski Föreläsare

Föreläsare för

Utomhuspedagogik - med himlen som tak och marken som golv i undervisning och lärande

Måndag 09:45 - 10:35 C3

Anders Szczepanski är forskare, lärarutbildare och enhetschef på Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Han har medverkat i böckerna "Utomhusdidaktik" och "Utomhuspedagogik som kunskapskälla" (Studentlitteratur).