100

Mattias Stadler Föreläsare

Gymnasielärare
Lerums gymnasium

Föreläsare för

PRIME - Att jobba med dubbla narrativ i historieundervisningen för ökad förståelse för "den andre"

Måndag 08:40 - 09:30 C7

Mattias Stadler är legitimerad gymnasielärare i historia och engelska samt förstelärare vid Lerums gymnasium. Sedan läsåret 2016-2017 har skolan varit en del av nätverket kring Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet med ambitionen att föra in dubbla historiska narrativ i undervisningen. Materialet är utvecklat av PRIME (The Peace Research Institute in the Middle East) och nyligen översatt till svenska. Lerums gymnasium tilldelades Bokmässans bildningspris 2017 för sitt arbete med materialet.