100

Susanne Rosén Föreläsare

Högskolan Dalarna

Föreläsare för

Drama i förskolan - interaktion mellan jämställdhet, lek, text och lärande i förskolan

Tisdag 09:45 - 10:35 C3

Susanne Rosén är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna där hon undervisar i olika lärarprogram, och då främst inom drama. Susanne är utbildad dramapedagog, förskollärare och specialpedagog. 2018 lägger hon fram sin doktorsavhandling om drama och lärande i skolan.