100

Lisbeth Pipping Föreläsare

Föreläsare för

Våga se med barnets ögon! Om sexuella övergrepp i skolan - förebygg, agera och gör rätt

Tisdag 08:40 - 09:30 C2

Lisbeth Pipping är beteendevetare, teckenspråkslärare, föreläsare, debattör samt författare till bland annat "Kärlek och stålull. Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma" och "Jag mobbar inte".