100

Mattias Pihl Föreläsare

Föreläsare för

Hur man jobbar för att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan

Måndag 10:50 - 11:40 C7

Mattias Pihl arbetar som förstelärare i matematik och NO på Kringlaskolan i Södertälje kommun. I sin roll som mentor har mångårig erfarenhet av att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan. Det är elever som behöver skolans stöd mest och därför är det viktigt att frågan prioriteras i skolans arbete.