100

Eva Myrehed Karlsson Föreläsare

Föreläsare för

Tvålärarsystemet som organisationsmodell i svensk skola

Tisdag 08:40 - 09:30 C8

Eva Myrehed Karlsson har under sina 17 år som skolledare organiserat skolor enligt tvålärarsystemet. I dag arbetar Eva som föreläsare, konsult och rektor med interimsuppdrag. Dessutom skriver hon en bok om tvålärarsystem.