100

Camilla Jönsson Föreläsare

Förstelärare
Hässleholms Gymnasium

Föreläsare för

Flerspråkiga elever i klassrummet - så arbetar du effektivt och inkluderande

Måndag 10:50 - 11:40 C3

Camilla Jönsson arbetar som förstelärare på Hässleholms Gymnasium där hon undervisar i engelska och svenska som andraspråk. Camilla lyckas genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och språkutvecklande för att se alla elever som en resurs i klassrummet. Och för att ge alla elever förutsättningar att lyckas utifrån sina individuella behov och erfarenheter. Hon har 15 års erfarenhet från klassrummet och hon utgår från forskning och beprövad erfarenhet.