100

Anders Jönsson Föreläsare

Föreläsare för

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

Måndag 13:20 - 14:10 C7

Anders Jönsson är professor i didaktik och bedriver forskning om bland annat bedömning, betygsättning och återkoppling. Anders är vetenskaplig ledare för forskningsplattformen "Lärande i samverkan" vid Högskolan i Kristianstad, som arbetar med praktikutvecklande forskning i skola och förskola.