100 ulf jederlund

Ulf Jederlund Föreläsare

Föreläsare för

Samspel utvecklar skolan

Måndag 08:40 - 09:30 C6

Ulf Jederlund är doktorand på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är också musikpedagog, lärarutbildare, skolhandledare och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av skolutvecklingsarbete och handledning i förskola, grundskola och gymnasieskola. Ulf var under 2017 projektledare för produktion av artiklar och filmer till den nationella kompetensutvecklingssatsningen "Specialpedagogik för lärande" på uppdrag av Skolverket.