100

Anna Hellberg Föreläsare

Föreläsare för

Att möta barn med trauma i förskolan

Måndag 08:40 - 09:30 C2

Anna Hellberg är leg psykolog och blivande specialistpsykolog i pedagogisk psykologi med inriktning mot förskolepsykologi. Anna har skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag (2015), Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Hon skriver ofta artiklar om psykologi för förskolepersonal, och arbetar särskilt med Traumamedveten omsorg samt med handledning, utbildning och föreläsningar i eget företag.