Josefin Branzell Hertz Talare

Antirumours Sverige

Talare för

Internationell metod för antiryktesarbete — nu i Sverige

Torsdag 15:00 - 15:30 Lilla scen

Josefin Branzell Herz