Profilbild för Ragnhild Mogren

Ragnhild Mogren Föreläsare

Utredare
Arbetsort

Stockholm

Personlig presentation
Ragnhild Mogren är utredare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapstillämpning. Ragnhild arbetar med frågor om utbildning och vuxnas lärande och ingick i projektgruppen för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST.