100

Ragnhild Mogren Föreläsare

Utredare
Arbetsort

Stockholm

Personlig presentation

Ragnhild Mogren är utredare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapstillämpning. Ragnhild arbetar med frågor om utbildning och vuxnas lärande och ingick i projektgruppen för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST.