100

Anna Krzymowska Föreläsare

Personlig presentation

Arbetar som samordnare för ST-rådet på Socialstyrelsen och ingår i projektgruppen för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST.