100

Eva Rännar Föreläsare

Föreläsare för

Motivation, engagemang och tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg

Tisdag 10:50 - 11:40 C7

Eva Rännar är specialpedagog och rådgivare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. På SPSM arbetar hon med digitalt lärande.