100

Katarina Eriksson Föreläsare

Föreläsare för

Motivation, engagemang och tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg

Tisdag 10:50 - 11:40 C7

Katarina Eriksson är lärare på Alviksskolan i Luleå. Via sin klassrumsforskning har hon sett att digitala verktyg kan ge ökad motivation, underlätta inlärningen och skapa större möjligheter för ökad förståelse. Nu driver Katarina ett projekt för att skapa en tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg.