100

Agneta Edwards Föreläsare

Föreläsare för

Förskolans läsning - lugnande medel eller pedagogiskt verktyg?

Måndag 13:20 - 14:10 C6

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare till "Bilderbokens mångfald och möjligheter" (Natur & Kultur, 2008) och "Boksamtal med bilderböcker" (Natur & Kultur, 2017). 2002 fick hon Barnboksakademiens Eldsjälspris för sitt läsfrämjande arbete, som särskilt fokuserar på förskolan som en viktig arena för mötet mellan barnet och boken.