100

Eva Lunnbäck Föreläsare

Föreläsare för

Ett jämställt samhälle börjar utomhus

Måndag 14:25 - 15:15 C3

Eva Lunnbäck har en fil.mag. i utomhuspedagogik med lång erfarenhet som förskollärare på en förskola med utomhuspedagogik som profil. Eva arbetar också aktivt med lärandet för hållbar utveckling.