100

Carina Brage Föreläsare

Biträdande rektor, leg. grundskollärare
Ekängens skolor Linköping/ KanKar AB

Föreläsare för

Ett jämställt samhälle börjar utomhus

Måndag 14:25 - 15:15 C3

Carina Brage är leg grundskollärare i teknik, matematik och no-ämnena, och utnämndes 2012 till årets alumn vid Linköpings universitet för sitt sätt att undervisa. Hon har skrivit böckerna ”Naturvetenskap och teknik på förskolan med utemiljön som inspiration” och ”Att lära teknik ute”. Carina driver företaget Kankar AB som genomför utbildningar, föreläsningar och workshops om utemiljön med fokus på läroplanerna.

Personlig presentation

Jag anser att undervisning och lärande kan ske på olika platser. Jag ser utemiljön som en perfekt plats för lärande. Ledarskapet, upplevelser och upptäckande ser annorlunda ut i utemiljön. Jag erbjuder föreläsningar och workshops för ett lustfyllt lärande som berör. Jag arbetar deltid som biträdande rektor samt driver mitt egna företag KanKar AB.Jag har skrivit böcker om utemiljön som inspiration för lärare både för förskolan och grundskola i teknik och naturvetenskap.